Państwa
Kontynenty
To zaboli. O polityce narkotykowej, która skazuje pacjentów na ból
07.12.2015 Redakcja

2015.12.10

18:00

Warszawa
Kino Muranów, Sala Zbyszek

2015.12.10 /18:00 /Warszawa

Warszawa: Narkotykowa rewolucja. Spotkanie z Ethanem Nadelmannem
Czy legalizacja jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zwiększa się dostępność narkotyków, ich różnych form? Jak prowadzić politykę narkotykową, by przeciwdziałać wysokiej przestępczości?
Redakcja kraj świat kultura
Petycja: Stań w obronie apteki przyjaznej ciężko chorym
Zaprotestuj przeciw zamianie w sklep jubilerski atpeki przyjaznej ciężko chorym, nosicielom HIV i uzależnionym.
Redakcja kraj terapia HIV/AIDS
Warszawa: Kobiety przeciw narkofobii
Zapraszamy do udziału w konferencji „Kobiety przeciw narkofobii”.
Redakcja kraj kultura
Białystok: Prawo narkotykowe dziś i jutro
Debata dotycząca polskiej polityki narkotykowej. Wśród gości m.in. Kasia Malinowska-Sempruch (GDPp OSF) i Sylwia Tabor (Narkopolityka.pl).  
Redakcja kraj edukacja